צוואות וירושות


צוואות וירושות הן עניין חשוב הנוגע לרובנו בשלב מוקדם או מאוחר בחיינו.

לכן חשוב לערוך צוואה איכותית בעלת תוקף משפטי חזק, כדי לממש זכויות בירושה או בצוואה.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות רגילות וגם צוואות הדדיות, בליווי משפטי בבקשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים.עריכת צוואה

על פי החוק כל אדם יכול לערוך בעצמו את צוואתו. אולם עריכת צוואה על ידי עורך דין עדיפה על מנת להבטיח את כשירות הצוואה לאחר פטירתו המוריש, למנוע חוסר בהירות וטעויות בניסוח. כמו כן עריכת צוואה על ידי עורך דין תאפשר ליורשים למנוע מחלוקת בפרשנות וסכסוך משפטי עתידי.


כאשר אדם עורך צוואה הוא רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. פעולה זו מעניקה לו ביטחון שלאחר מותו צוואתו תתממש ועזבונו יעבור למי שהוא בחר. הפקדת צוואה על ידי עורך דין אינה אפשרית מכוון שמדובר בפעולה אישית אשר חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו. נדגיש כי במקרה של צוואה הדדית שנערכה במסמך אחד, על שני בני הזוג להתייצב יחד במשרדי הרשם לענייני ירושה.


משרד עורכי הדין יבגניה פיליפנקו מתמחה בדיני משפחה ומנוסה מאוד בכתיבת צוואות והוצאתן אל הפועל.

ליצור קשר

הוצאת צו קיום צוואה וצו ירושה

טיפול משפטי בבקשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים.


הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, היא הכרחית בכדי שניתן יהיה לחלק את רכושו של המוריש ליורשים השונים. לאחר מותו של המצווה, תוגש בדרך כלל בקשה למתן צו קיום צוואה על ידי הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה).


צו קיום צוואה היא להעניק לצוואה תוקף משפטי מחייב. במסגרת זו, בודק הרשם לענייני ירושה האם הופקדה צוואה על ידי המנוח ועל פיה יינתן הצו. הבקשה לקיום צוואה כרוכה בתשלום שתי אגרות. במקרה שבו אדם שהפקיד צוואה נפטר ולא מוגשת תוך שלושה חודשים מיום פטירתו בקשה לקבלת צו קיום צוואה, הרשם ימסור הודעה על קיומה ליורשים המנויים בצוואה.


ההליך להוצאת הצו לקיום צוואה כולל הגשת בקשה בכתב או באופן מקוון ומחייב פרסום ברשומות, בכדי לאפשר הגשת התנגדויות לצו קיום הצוואה. במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה, או שהצוואה אינה מתייחסת לכל נכסי המנוח, יש להגיש בקשה לצו ירושה לנכסי המנוח, כולם או חלקם, לפי העניין. הגשת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה על ידי עורך דין מומלצת ומבטיחה טיפול מהיר ויעיל.


משרד עורכי הדין יבגניה פיליפנקו מתמחה בדיני משפחה, ייצוג בבתי משפט ומנוסה מאוד בכתיבת צוואות והוצאתן אל הפועל.

ליצור קשר

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לאדם מעל גיל 18 למנות לעצמו מיופה כח (בדרך כלל קרוב משפחה אחד או יותר) שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.


מיופה כח אחראי על הדאגה לרווחתו של הממנה. הוא יוכל לקבל החלטות בשמו של הממנה, אחרי שהממנה עצמו יאבד את כשירותו, בהתאם לרצונו ולבקשותיו. זאת אומרת שייפוי כח מתמשך אינו מאבד את תוקפו המשפטי כאשר הממונה מאבד את כשירותו. ייפוי כח מתמשך יכול להסדיר נושאים אישיים, רכושיים ורפואיים, כולם או חלק מהם. הסדרת נושאים רפואיים בלבד, תיעשה בייפוי כוח לטיפול רפואי.


חשוב לדעת כי ייפוי הכח המתמשך מאפשר לממנה גם להגדיר מיהם האנשים שמיופה הכח יצטרך לדווח להם (מפקחים) המפקחים אחראים על כך שמיופה הכח לא ינצל לרעה את מעמדו. נדגיש כי כל עוד הממנה כשיר משפטית הוא יכול בכל שלב לשנות את ייפוי הכח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כח מתמשך חדש או לבטלו.


אין ספק שייפוי הכח המתמשך הוא בעל חשיבות רבה על גורלו והמשך חייו של הממנה וכלי משפטי חשוב מאין כמוהו. את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח.


משרדנו מתמחה בעריכת ייפוי כח מתמשך ועוזר ללקוחותינו לנסח ובמידת הצורך גם לתרגם אותו.

ליצור קשר

יבגניה פיליפנקו

משרד עורכי דין

רמת גן, ישראל


esfilippenko@gmail.com
054-7335660 'טל
077-3183265 'פקס

https://www.facebook.com/ef.lawyer/