יצירת קשר

מלאו את הטופס. אנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי ונענה על השאלות שלכם

שם מלא
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
שאלה/הודעה

על ידי שליחת הטופס הזה אתה נותן הסכמתך ואישורך למדיניות פרטיות, מדיניות שימוש ב-Cookies, תנאי שימוש ואבטחת מידע

מדיניות פרטיות, מדיניות שימוש ב-Cookies, תנאי שימוש ואבטחת מידע של משרד עו''ד וגישור יבגניה פיליפנקו

יצירת קשר

מדיניות פרטיות (כולל מדיניות שימוש ב-Cookies)

נא קרא את ההצהרה שלהלן בקפידה שכן ייתכן והיא תשפיע על זכויותיך. על ידי סימון "אני מסכים" בדף האינטרנטי אתה נותן לנו, יבגניה פיליפנקו משרד עו''ד, את הסכמתך המלאה לעבד את נתוניך האישיים אשר סיפקת לנו ו/או תספק לנו (להלן: "מידע אישי או נתונים אישיים"). הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לכל המגדרים.


1. עיבוד נתונים אישיים של ילדים מתחת לגיל 18

אם אתה מתחת לגיל 18 אתה לא יכול להסכים למדיניות פרטיות זו. על ידי סימון "אני מסכים" אתה מאשר כי אתה מעל גיל 18 וככל שרלוונטי, אתה מאשר כי נעבד את נתוני ילדיך ו/או אלו התלויים בך מתחת לגיל 18 בהתאם למדיניות פרטיות זו.


2. כיצד, ולמה, אנחנו מקבלים את נתוניך האישיים

אנחנו אוספים את נתוניך האישיים דרך אתר האינטרנט ודרך שיחות טלפוניות עם יבגניה פיליפנקו משרד עו''ד. אנחנו עושים שימוש במידע שאנחנו אוספים ומקבלים לצורך מתן שירותים, לצורך למידה ומחקר של תפקוד השירותים והמערכות שלנו, לצורך למידה ומחקר של תפקוד אתר האינטרנט והיישומון הסלולרי, לצורך למידה ומחקר של התנהגות לקוחותינו, לצורך מתן תמיכה בשירות, לצורך מדידה של פעולות השירות, לצורך עריכת סקרים ומשלוח שאלונים, וכן כדי לשפר את השירות ולהמשיך בפיתוחו.

ייתכן וניצור עמך קשר דרך כתובת הדוא"ל שלך כנדרש, לצורך משלוח תזכורות, מידע והודעות בנוגע לשירותים.

אנחנו עומדים בדרישות החוק ומצפים ממך לעמוד באלו גם. ככל שיידרש, ייתכן ונעשה שימוש בנתוניך האישיים לצורך אכיפת תנאי השימוש שלנו, אכיפת הסכמים משפטיים אחרים, לצורך ציות לצווים אדמיניסטרטיביים וצווי בית משפט, לצורך מתן עזרה לרשויות האכיפה, לצורך גבייה של חובות ומניעה של פעולות מרמה, גניבה, הפרות שונות, גניבת זהות ושימושים לא נאותים אחרים בשירותים שלנו כמו גם לצורך ביצוע פעולה משפטית בסכסוכים משפטיים והליכים משפטיים.

אינך מחויב להעביר לנו את הנתונים שאנחנו מבקשים, אולם ככל שלא תעשה כן לא נוכל לספק לך את השירותים. אנחנו לא נעשה שימוש בנתוניך האישיים, ולא נחשוף אותם, לצורך מימוש מטרות שאינן מוזכרות במדיניות זו. אנחנו נפעל כמיטב יכולתנו לצורך הגנה על הפרטיות של נתוניך האישיים.


3. הנתונים שאתה מעביר לנו

נבקש ממך פרטים אישיים כגון שמך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדוא"ל שלך, פרטים על מצב משפחתך. אנחנו נציין בפניך אלו פרטים אנחנו חייבים לקבל לצורך מתן השירות. כלקוח אצלנו ייתכן ונבקש ממך פרטים נוספים כגון מסמכים משפטיים.

שאתה יוצר עמנו קשר, או שאנחנו יוצרים קשר עמך, ייתכן ונקבל ממך נתונים נוספים אשר יועבדו במערכות שלנו.

ככל שאתה נדרש לשלוח לנו תוכן, בין אם דרך היישומון ו/או דרך אתר השירות העצמי ו/או דרך דוא"ל נא עשה זאת בזהירות יתרה. עלייך להימנע מגילוי בלתי רצוי וללא הסכמה של נתוניך ו/או נתוניהם האישיים של צדדים שלישיים.


4. הנתונים האישיים שאנחנו אוספים

כשאתה עושה שימוש בתאר האינטרנט שלנו ו/או ביישומן הסלולרי, השרתים שלנו מתעדים פרטים הקשורים בשימוש בפלטפורמות אלו, כגון: מאיפה עשית שימוש בשירותים, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שדרכן עשית שימוש בשירותים, מיקום GPS ומספר פרוטוקול האינטרנט של מכשירך (IP Address). בנוסף, אנחנו אוספים פרטים על פעילותך בפלטפורמות כאמור כגון זמני הכניסה והיציאה מהפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, זמן השימוש בשירותים, היסטוריית גלישה בעמודים הקשורים לפלטפורמות שלנו וכיו"ב.

אנחנו עושים שימוש בכלי פילוח סטטיסטים של חברת Google וחברת IBM. כלים אלו כפופים למדיניות הפרטיות של חברות אלו. מדיניות הפרטיות של חברת Google נמצאת בלינק הבא: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

מדיניות הפרטיות של חברת IBM נמצא בלינק הבא: https://www.ibm.com/watson/data-privacy/

הכלים של Google ו-IBM כוללים שימוש ב-Cookies לצורך מתן השירותים. לעוד מידע על Cookies נא ראה את החלק הרלוונטי מטה במדיניות זו.


5. מי עלול להיחשף לנתוניך האישיים

ייתכן ורשויות החוק לאחר שהציגו בפנינו צו מבית המשפט הרלוונטי לנתוניך האישיים ייחשפו לנתונייך האישיים.


6. היכן אנחנו מעבדים את נתוניך האישיים

אנחנו שומרים ומעבדים את נתונייך האישיים ברמת גן, ישראל. אם אנחנו מספקים לך את השירותים בשטחי האיחוד האירופי, נפנה את תשומת ליבך להחלטת הנציבות האירופאית משנת 2011 (מכוח סעיף 25(4) לדירקטיבה האירופאית לאבטחת מידע משנת 1995) אשר אישרה כי ישראל מספקת מידת אבטחת מידע מספקת. נא שים לב, ייתכן ונצטרך להעביר את נתוניך האישיים לספקים הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל ואירופה. בחלק מהמקרים אתה תבקר במדינות שלישיות שהנציבות האירופאית, או ישראל, טרם קיבלו החלטה בנוגע למידת אבטחת המידע שהן מעניקות. ולכן, אם תזדקק לשירות שאנחנו מעניקים בעודך בביקור באחת ממדינות אלו, אתה מעניק לנו את הסכמתך המפורשת להעביר את נתוניך האישיים לכל ספק במדינות אלו לצורך קבלת השירותים.

במקרים בהם אנחנו נדרשים לעמוד בדרישות החוק והתקנות האירופאית בתחום הגנת הפרטיות, אנחנו ניישם הסכמי העברת מידע, כגון הסכמים בין בקרי מידע ומעבדי מידע, הסכמים בין שני בקרי מידע. עוד ניישם, ככל שנידרש, אמנות הקשורות בתחום הגנת הפרטיות.


7. פלטפורמות ציבוריות הכוללות את נתוניך האישיים

לפני התקשרותנו הראשונה עמך, ייתכן וקיבלנו, או ניתנה לנו גישה, לנתוניך האישיים מרשתות חברתיות ופלטפורמות ציבוריות אחרות ברשת האינטרנט עליהן פרסמת, באופן ציבורי ופתוח, את נתוניך האישיים. נתונים אלו כוללים, בין היתר, את פרטיך האישיים, פרטי הקשר שלך, מיקומך הגיאוגרפי וכל מידע אחר אשר נמצא באותן פלטפורמות ציבוריות.


8. לכמה זמן אנחנו מתכוונים לשמור את נתונייך האישיים

אנחנו זקוקים לנתוניך האישיים לצורך מתן שירות. אנחנו נשמור את נתוניך האישיים לפחות לזמן הנדרש כאמור ברגולציה הרלוונטית בסמכות השיפוט הרלוונטית אלינו. לאחר התקופה הנדרשת אנחנו נבחן את המשך החזקת הנתונים האישיים אלא אם תבקש מאתנו, בכתב, למחוק אותם. ייתכן ונסרב לבקשתך.


9. אבטחת מידע

אנחנו עושים מאמצים רבים להגן על סודיות הנתונים האישיים תוך כדי שימוש באמצעי אבטחת נתונים סבירים בשביל לעמוד בסטנדרט הגבוה של התעשייה. בנוסף, אימצנו כללים קפדניים הכוללים אמצעים אדמיניסטרטיביים טכניים ופיזיים, כולל הגנה נגד גישה ו/או פריצה לא מאושרת לנתונייך האישיים. למרות זאת, שום מערכת אינה חסינה בצורה מלאה מחדירות לא מאושרות. לכן, אנחנו לא נשא באחריות לכל כישלון מערכת/פריצה לא מאושרת למערכת שלא יכולנו לצפות מראש, בשים לב לנסיבות הסובבות את האירוע, לטכנולוגיות הקיימות בשוק ומחיריהן.


10. הגבלת אחריות בגין שימוש באתרים של צדדים שלישיים

אתרי האינטרנט שלנו כוללים לינקים לאתרים של צדדים שלישיים. נא שים לב כי אנחנו לא אחראים לאמצעי הגנת הפרטיות, למדיניות ולכל תוכנה המוצעת באתרים אלו. אנחנו לא נהיה אחראיים לנזקים ישירים או עקיפים שנגרמו מהשימוש באותם אתרים.


11. מדיניות שימוש ב-Cookies

Cookies הם סמניי אינטרנט ייחודיים שאנחנו שולחים לדפדפן האינטרנט שלך. Cookies לא מהווים תוכנת מחשב ואין להם את היכולת לבצע פעולות או לקרוא את המידע על המחשב שלך. ייתכן ונשלח אלייך Cookies מפעם לפעם. על ידי משלוח Cookies אתר האינטרנט שלנו מזהה אותך כאשר אתה יוצר איתנו קשר שוב, ובכך, אנחנו יכולים להעניק לך שירות מהיר ויעיל יותר. משלוח Cookies גם חוסך לך את הזמן להזין את נתוניך האישיים, אשר שמורים בסודיות אצלנו במערכת, באופן חוזר ונשנה.

דפדפנים שונים מאפשרים לך לנהל את הגדרות ה-Cookies שעל מחשבך. שים לב כי נטרול אפשרות השימוש ב-Cookies על מחשבך יכולה לסבך את הליך קבלת השירותים ו/או יכולה למנוע מאתנו להעניק לך שירותים.


12. ניידות, זכות הגישה, זכות התיקון ומחיקת נתוניך האישיים

ביכולתך ליצור קשר בכתב בכתובת דוא"ל esfilippenko@gmail.com לצורך בקשה למתן גישה לנתונייך האישיים או חלק מהם. ייתכן ונבקש ממך פרטי זיהוי. אם זיהית שחלק מפרטיך בחשבונך אינם מעודכנים, שלמים או מדויקים, נא העבר לנו את הנתונים המעודכנים שנוכל לתקנם. בחלק מהמקרים אתה אף יכול לתקן את נתוניך האישיים באתר השימוש העצמי.

אם אתה מעוניין שנמחק את נתוניך האישיים שסיפקת לנו, תוכל ליצור קשר בכתובת דוא"ל esfilippenko@gmail.com ואנחנו נגיב תוך 45 יום. שים לב כי ייתכן ונשמור חלק מנתוניך לצורך עמידה בדרישות החוק, ניהול סכסוכים ואכיפת הסכמים. בנוסף, לאחר שאנחנו מוחקים את נתוניך, ייתכן וייקח זמן עד ששאריות נתוניך יימחקו משרתיה הפעילים ושרתי הגיבוי של המשרד.

מחיקת נתוניך לא תשנה את תמחק את הנתונים שכבר נשלחו לצדדים שלישיים, בכפוף למדיניות זו או כל הסכם אחר שיחול בינך ובין החברה. ייתכן ונמחק נתונים אישיים של גורמים אחרים במסגרת מתן הגישה לנתוניך.


13. זכויותיך כנושא מידע הממוקם באיחוד האירופי

כנושא מידע הממוקם באיחוד האירופי תוכל:

לגשת לנתוניך כאמור בסעיף 12 לעיל.

למשוך את הסכמתך לעיבוד נתוניך האישיים. מימוש זכות זו לא תשפיע על חוקיות עיבוד הנתונים על בסיס הסכמתך הקודמת.

לבקש למחוק את נתוניך ו/או להגביל את עיבוד הנתונים. ייתכן ולא נענה מידית לבקשתך ו/או נדחה אותה אם אנחנו מעבדים את נתוניך בעת בקשתך (לדוגמה הגשת תביעת ביטוח שעודנה תלויה ועומדת). עוד ייתכן ולא נענה מידית לבקשתך ו/או נדחה אותה לאור סיבות לגיטימיות אחרות כגון ציות לחוק ועמידה בדרישות רגולטוריות שונות.

אם מימשת את אחת מזכויותיך סעיף 13 לעיל, בהתאם להוראות חוק רלוונטיות, אתה יכול לבקש להיות מיודע כי צדדים שלישיים יפעלו בהתאם לחלקים הרלוונטיים במדיניות זו.

אתה יכול לבקש להעביר את נתוניך בהתאם לזכותך לניוד נתונים.

אתה יכול להתנגד לעיבוד נתוניך האישיים לצרכי שיווק.

אתה זכאי לא להיות כפוף להחלטות המבוססות על עיבוד נתונים אוטומטי בלבד, כולל פרופילאות (Profiling), אשר משפיעות עליך מבחינה משפטית ו/או בצורה אחרת. ייתכן ודמי הביטוח שנציע לך יהיו מבוססות על אזרחותך, גילך, ובחלק מסמכויות שיפוט, מגדרך, בכפוף למגבלות החוק. נתונים אלו ייתכן וישפיעו על כימות הסיכון הביטוחי בעניינך. למרות שחלק מהחלטותינו מתקבלות באופן אוטומטי, ייתכן ונבחר לעקוף מנגנונים אוטומטיים אלו בצורה ידנית.

אם אתה חושב שהפרנו את זכויותיך תחת חוקי הגנת הפרטיות/אבטחת מידע אתה יכול להגיש תלונה אצל הרשות המפקחת הרלוונטית.

אנחנו מבצעים הערכות תקופתיות לצורה בה אנחנו מעבדים נתונים כמו גם לפעולות שאנחנו מבצעים בתחום הפרטיות, וזאת בשביל שנוכל לוודא שאנחנו עומדים במדיניות הפרטיות, בשביל לעדכן את מדיניות הפרטיות, כמו גם לצורך הצגת המדיניות בצורה נכונה ונגישה.

אם יש לך חשש בנוגע לדרך שבה אנחנו מעבדים מידע, אתה מוזמן ליצור קשר בכתובת הדוא"ל esfilippenko@gmail.com . אנחנו נבחן את בקשתך בתום לב לצורך פתירת כל סוגיה או בעיה שתהיה לך עמנו. אם לא תישאר שבע רצון יש ביכולתך להפנות את העניין לרשות המפקחת כאמור.

שים לב: אנחנו מעבדים נתונים אישיים תחת עילות עיבוד הנתונים הבאות: (1) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי בשבילנו לצורך עמידה בהתחייבותנו החוזיות כלפיך כמו גם לצורך ביצוע פעולות עיבוד נתונים, לפי בקשתך, לפני שאנחנו מתקשרים עמך בהסכם (2) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי לצורך עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות אליך (3) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי לצורך אינטרסים לגיטימיים כגון הגנת סייבר ואבטחת מידע, בדיקות מרמה, תחזוקה, תמיכה ושליטה בשירותים, גיבוי הנתונים ותכניות שחזור הנתונים במקרי חירום. עיבוד נתוניך האישיים תחת העילות החוקיות המוזכרות לעיל אינן כפופות להסכמתך למדיניות זו.


14. גילוי מידע במקרי חירום

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את נתוניך האישיים לצדדים שלישיים במצבי חירום אולם רק כאשר כל התנאים שלהלן מתקיימים:

צד שלישי הטוען כי הוא קרוב אליך או מכיר אותך פנה אלינו וביקש לקבל את נתוניך האישיים או חלק מהם (אנחנו נוודא בצורה סבירה שאכן יש קשר בינך ובין הצד השלישי)

בהתחשב בטבעו והיקפו של מצב החירום, אנחנו לא מצליחים ליצור עמך קשר לאחר מאמצים סבירים

אנחנו מגיעים למסקנה, לאחר הערכה סבירה, שבקשתו של צד שלישי לחשיפת נתוניך האישיים הכרחית להגנה על האינטרסים החיוניים שלך.


15. הודעה על שינוי מדיניות הפרטיות הנוכחית

ייתכן ונשנה את תנאי מדיניות הפרטיות הנוכחית מעת לעת. אנחנו נודיע לך באמצעות אתר האינטרנט שלנו או האפליקציה על שינוי כאמור, ונבקש את אישורך לשינויים אלו כאשר אלו משפיעים בצורה ישירה על זכויותיך תחת מדיניות זו. במידה ושלחנו לך הודעה על שינוי נא קרא את השינוי שכן ייתכן והוא ישפיע על זכויותיך לפרטיות.

תנאי שימוש

הסכם בין המשתמש ומשרד עו''ד יבגניה פיליפנקו

השימוש באתר האינטרנט של משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (להלן "האתר"), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות.


זכאות לקבלת שירותים

השירותים המשפטיים באתר זה אינם זמינים לכל אדם ובכל מדינה, והינם כפופים לתנאים, מגבלות ודרישות שונות. בנוסף לכך, הזכאות לקבלת השירותים המסופקים על ידי משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו, מיועדים לא רק לאזרחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם אלא גם לאזרחים זרים.


אזהרה משפטית

המידע שאותו מכיל אתר זה אינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך.

המידע מוצג באתר מתוך כוונה בלעדית להציג מידע משפטי כללי לתועלת הציבור. המידע המופיע באתר אודות שירותים משפטיים כלשהם, הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש כמכשיר חינוכי.

אין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות ו/או שירותים משפטיים אלה. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה משפטית לבעיה מסוימת ו/או טיפול בתיק מסוים.


קניין רוחני והגבלת השימוש

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר לרבות זכויות יוצרים שייכות למשרד עו''ד יבגניה פיליפנקו. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו.

סימני המסחר באתר (למעט סימנים של ספקי שירותים ומפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתו של משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו בכתב ומראש. על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.


סיסמאות קישורים (Links) לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין למשרד עו''ד יבגניה פיליפנקו שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין המשרד נושא באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

כמו כן יצויין, ויודגש כי משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו איננו אחראי על תוכנות או כל אמצעי אחר הקיים באתרים אלה ועל כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לציוד (תוכנה או חומרה) שברשותך בעת הגלישה לאתרים אלו.


איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין.

הגבלת אחריות

תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת אף על פי שמשרד עו''ד יבגניה פיליפנקו עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר. משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

האתר מוצע למשתמש כמות שהוא (”As Is”), בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בו.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, ומשרד עו''ד יבגניה פיליפנקו לא תישא בשום אחריות בגין נזק, ישיר או עקיף, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, לשינוי בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.


מאגרי מידע

בנוסף, למשתמש באתר זה המוסר מידע בטופס מקוון ליצירת קשר ידוע כי המידע הנמסר על ידיו באתר עשוי להישמר במאגרי מידע של משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו והוא מסכים/ה לכך.


קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר יש לפנות למשרדי משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו, דרך יצירת קשר במייל esfilippenko@gmail.com או בטלפון מס' +97254-7335660


הגבלת הגישה

משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו שומר על זכותו לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.


שינוי בתנאים ובהתניות

מדיניותו המוצהרת של משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו הינה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן; עם זאת, משרד עו''ד יבגניה פיליפנקו שומר על זכותו להכניס שינויים ושיפורים באתר, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת, ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. כל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, אנא הקפידו לעקוב אחר שינויים.


כללי

על הסכם זה חל הדין הישראלי ויחולו חוקי מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר, או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בתל-אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי.

במידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

אבטחת מידע

לקוח יקר,

 • משרד עורכי דין וגישור של יבגניה פיליפנקו רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות מרכזית. אנו משקיעים משאבים רבים, כדי לשמור על סודיות פרטיך ונתוניך האישיים, תוך שימוש בשיטות אבטחה מתקדמות ובמערכות הצפנה.

האתר של משרד עו''ד של יבגניה פיליפנקו אינו מאפשר פתיחה ושימוש באזור אישי.

כל ההתקשרות עם משרדינו מתבצעת דרך הגשת טופס מקוון על מנת מענה לשאלתך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או וואטספ ו/או שיחה טלפונית אישית.


אבטחת המחשב האישי

על מנת לאבטח את מחשבך האישי, אנו ממליצים על ביצוע הפעולות הבאות :

 • התקנת תוכנת אנטי וירוס ולעדכנה באופן יומי (לרוב ניתן להגדיר עדכון אוטומטי ללא צורך בהתערבות ידנית).
 • הפעלת תוכנת "חומת אש אישית" (Personal Firewall) הכלולה במערכת ההפעלה או להפעיל תוכנה דומה של ספק אחר.
 • הורדת עדכוני אבטחה למחשב (Security Updates) באופן שוטף.
 • סריקת המחשב בתוכנה לאיתור רוגלות (Anti-Spyware).
 • התקנת תוכנות מוכרות המגיעות מיצרנים ידועים.

מודעות פישינג

פישינג הוא נסיון של גורמים עברייניים להשגת פרטים אישיים כגון: סיסמאות, מספרי חשבון, כרטיסי אשראי ועוד, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ואתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של האתר האמיתי.


כיצד לזהות תרמית "פישינג"?

ניסיון פישינג לרוב נעשה ע"י שליחת דוא"ל. בהודעה תתבקש להשיב לה מיידית או ללחוץ על קישור שיוביל אותך לאתר אינטרנט מתחזה, הנראה כאתר אינטרנט של גוף מוכר וידוע לך. אתר מתחזה נראה כמו אתר אינטרנט המוכר ללקוח. מטרת ההתחזות הינה גניבת זהות ואיסוף פרטים אישיים כגון שם משתמש וסיסמא באמצעות מצג שווא.


מהי הודעת דואר אלקטרוני חשודה?

 • הודעות דואר אלקטרוני המבקשות במפורש להשיב עליהן תוך ציון פרטים מזהים.
 • הודעות "דחופות" המאיצות בך למסור או לעדכן את פרטיך, כדי שלא ייגרם לך נזק או כדי שלא תיחסם גישתך לאתר.
 • הודעות דואר אלקטרוני "רשמית" המנוסחות בשגיאות כתיב.

להלן מספר דוגמאות לזיהוי הודעת פישינג:

 • מאת: שולח אינו מוכר או כתובת מייל חשודה
 • אל: ההודעה נשלחה ברשימת תפוצה שהנמענים אינם מוכרים לך
 • נושא: שורת הנושא אינה תואמת לתוכן ההודעה או נשלחה כ-"השב" לבקשת שירות אשר לא נדרש על ידך בעבר
 • מועד: ההודעה נשלחה בזמן יוצא דופן שאינו בשעות הפעילות המקובלות
 • מסמכים מצורפים: המסמך המצורף אינו תואם לתוכן ההודעה או סוג קובץ חשוד ( ZIP, RAR וכדומה)
 • תוכן: הודעה על זכייה בפרס יקר ערך, טעויות דקדוק, הפניה לפתיחת מסמך מצורף או קישור חשוד, הודעה הקוראת להשיב בדחיפות על מנת להימנע מתוצאה שלילית
 • היפר-קישור: הפניה לאתר אינטרנט שונה מזה שהוצג בקישור, איות שגוי של אתר אינטרנט מוכר, ההודעה מכילה רק קישורים ללא מידע נוסף.

תוכנת כופר (Ransomware)

תוכנת כופר היא נוזקה שמגבילה גישה למערכות המחשב הנגוע בדרך מסוימת, ומשמשת לסחוט מהמשתמש תשלום כסף (דמי כופר) על מנת שתוסר מגבלת הגישה. חלק מתוכנות הכופר מבצעות הצפנה לקבצים על הכונן הקשיח ובכך הופכות את תהליך הסרת ההצפנה לקשה מבלי לשלם כופר עבור מפתח ההצפנה, בעוד תוכנות כופר אחרות פשוט נועלות את המערכת ומציגות הודעת שווא כי לא ניתן לגשת לקבצים על מנת לרמות את המשתמש לשלם. תוכנת הכופר חודרת לרוב באמצעות דוא"ל כסוס טרויאני, המוסווה כקובץ תמים.


איך להתגונן בפני תרמית "פישינג" ותוכנות כופר

 • אין להעביר בדואר אלקטרוני מידע אישי, הכולל פרטים כמו מספר תעודת זהות, מספר כרטיס אשראי, וכדומה.
 • יש למחוק מיד כל הודעת דוא"ל הנראית חשודה, מבלי לפתוח אותה.
 • במידה ותקבל הודעת דוא"ל עם דרישה למלא את פרטיך האישיים הקשורים למענה אליך, הודעת דואר אלקטרוני כזאת לא נחשבת כפישינג ומהווה חלק הנדרש לטיפול המקצועי.

שימוש מאובטח בטלפון חכם

מכשיר הטלפון החכם הינו מחשב אשר באמצעותו ניתן לגלוש ברשת האינטרנט ולהתקין יישומים שימושיים. שימוש מודע יסייע במניעת חשיפה לתוכנות ריגול ווירוסים שעשויים לעקוב אחר סיסמאות ונתונים אישיים ולהעבירם לצד ג'. כמו כן, לחיצה על קישורים זדוניים הנשלחים ממקור שאינו מזוהה באמצעות מסרונים עלולה להשבית את המכשיר. על מנת להגן על מכשירך הנייד אנו ממליצים לפעול על פי הכללים הבאים:

 • הגן על הטלפון על ידי קוד גישה אישי ונעילת מסך בעת חוסר שימוש.
 • הורד אפליקציות רק מאתרים מוכרים (Google Play, App Store. בדוק את מפרט ההרשאות הנדרשות והמלצות הגולשים טרם ההורדה.
 • הימנע מפתיחת הודעות טקסט מגורמים לא מוכרים ומלחיצה על קישורים.
 • כבה את התקן ה-Bluetooth כשאינו נמצא בשימוש ואשר בקשות התחברות רק ממקורות מזוהים.
 • כבה את רכיב ה-GPS כאשר אינך משתמש באפליקציה מבוססת מיקום.
 • התקן אפליקציית אנטי וירוס ובצע עדכונים שוטפים.
 • בצע עדכוני גרסה למערכת ההפעלה על מנת להתקין את עדכוני האבטחה האחרונים.
 • עקוב אחר חשבון הטלפון ובדוק שאין שימוש חריג בחבילת הגלישה.
 • בעת שדרוג או החלפת המכשיר, דאג למחוק את כל המידע האישי ולבצע שחזור הגדרות יצרן.

כלל המידע הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור משום חוות דעת, ייעוץ, המלצה, הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן.

יבגניה פיליפנקו

משרד עורכי דין

רמת גן, ישראל


esfilippenko@gmail.com אימייל
054-7335660 'טל
077-3183265 'פקס

https://www.facebook.com/ef.lawyer/