דיני משפחה


משרדנו מתמחה בדיני משפחה וגירושין

אנו מייצגים לקוחות לא רק במקרים העלולים להגיע לדיון בבית המשפט, אלא גם כאלו שיכולים להיסגר מחוץ לכתליו. תחום ענייני משפחה מקיף את כל תחומי המשפט הנוגעים ליחסים בין אדם ובני משפחתו, כגון קביעת אבהות, הסכם גירושין ,מזונות ילדים ואישה, משמורת ילדים, הסכמי ממון, אלימות במשפחה, הסכם שלום בית, צוואות וירושה, ידועים בציבור, נישואים אזרחיים, וכיו"ב. אנו מציעים פתרונות מהירים ויעילים בכל המקרים המשפטיים לפי הצורך

הסכם ממון

חוק יחסי ממון קובע את הסדר איזון המשאבים בעת פקיעת הנישואין, על פיו יחולק הרכוש שווה בשווה בין בני הזוג.


הסכם ממון הוא חוזה ייחודי בין בני זוג, אשר מסדיר את הזכויות והנושאים הרכושיים, את אופן חלוקת הרכוש ביניהם בעת גירושין, לכן מחליף את הסדר איזון המשאבים שבחוק. במסגרת הסכם ממון הצדדים שקובעים, על פי שיקול דעתם, כיצד יחולק הרכוש ביניהם בעת גירושין.


במילים אחרות הסכם זה נותן לצדדים ביטחון משפטי וכלכלי במקרה של פרידה ומבטיח כי בעת גירושין או פרידה לא יתפתח ממאבק משפטי על רקע כלכלי בין הצדדים. בעת עריכת ההסכם זה מתייחסים גם לרכושם הקיימים וגם כן לרכוש אשר הם עתידים לצבור במהלך חייהם המשותפים.


נדגיש כי הסכם ממון הוא חשוב וחיוני לא רק לזוגות כאשר ישנו פער כלכלי משמעותי בין הצדדים אלה גם לבני זוג שאין ברשותם נכסים רבים ערב נישואיהם או בתחילת חייהם המשותפים מכוון שבעתיד מצבם הכלכלי ישתנה.


יתר על כן חלוקת הרכוש לפי הסכם ממון במקרה של פרידה אינה מתייחסת רק לעניינים כספיים רגילים כגון דירת המגורים או המכונית, אלא כוללת גם נושאים אחרים כגון נכסי קריירה ומוניטין, זכויות סוציאליות וכדומה.


במשרדנו תוכלו לעשות הסכם ממון לפני נישואין וגם במהלך חיי הנישואין/החיים המשותפים ולהבטיח את עתידכם הכלכלי במקרה של פרידה.

ליצור קשר

גירושין / התרת נישואין

כידוע, גירושין או התרת נישואין הם לא דבר קל מהבחינה הרגשית וגם מהבחינה המשפטית. התהליך הופך לקשה עוד יותר כאשר מעורבים בו ילדים קטינים ונכסים משותפים.


במסגרת פירוק תא משפחתי צדדים אמורים להגיע להסכמות רבות בענייני הרכוש, ענייני מזונות ילדים, משמורת הילדים והסדרי הראייה.


משרדנו מתמחה תביעות גירושין והתרת נישואין, וגם בניהול מו"מ בכל שלב כדי לקדם הגעת הצדדים להסכמות.

ליצור קשר

עריכת הסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר מבחינה משפטית את אופן פירוק התא המשפחתי. במסגרת הסכם גירושין הצדדים קובעים, על פי שיקול דעתם, רצון הצדדים והסכמותיהם, ענייני הרכוש, ענייני מזונות ילדים, משמורת הילדים והסדרי הראייה. ניתן לערוך הסכם גירושין בכל שלב, בין אם החליטו בני הזוג להתגרש וטרם פנו לערכאות השיפוט ובין אם הינם מצויים בהליך גירושין ומעוניינים להגיע להסכמותם.


משרדנו מתמחה בעריכת הסכמי גירושין וניהול מו"מ בכל שלב כדי לקדם הגעה להסכם גירושין.

ליצור קשר

תביעת אבהות

תביעת אבהות היא תביעה הצהרתית שנועדה לקבוע באמצעות בדיקה גנטית האם גבר מסוים הינו האב הביולוגי של קטין אשר בסיומה יינתן פסק דין המצהיר האם הגבר הנתבע הוא אביו של הקטין או אם לאו.


פסק דין המצהיר כי הגבר הוא אביו של הקטין תאפשר לקטין לממש את זכויותיו הכלכליות המגיעות לו מאביו. עם הצהרת האבהות, מקבל הקטין זכויות בירושה של אביו, אלא אם זה יקבע אחרת בצוואה. כמו כן קביעת אבהות מגשימה את זכותו של הילד לדעת מיהו אביו כאשר ידיעה זו היא משמעותית לעתידו ולהתפתחותו.


בישראל בדיקת אבהות מתבצעת בצו בית משפט בלבד, על בסיס בדיקת רקמות, במסגרתה נלקחת דגימה מהילד, מהאם ומהגבר הנטען על ידה כי הוא האב. כל אחד מן ההורים, אפוטרופוס שמינה בית המשפט או הקטין עצמו רשאים להגיש תביעת האבהות.


משרדנו מתמחה בייצוג בתיקי קביעת אבהות בהסכמת הצדדים וללא הסכמה, ניהול תיקי בית משפט לענייני משפחה, ביצוע בדיקת רקמות בארץ ובחו"ל.

ליצור קשר

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לאדם מעל גיל 18 למנות לעצמו מיופה כח (בדרך כלל קרוב משפחה אחד או יותר) שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.


מיופה כח אחראי על הדאגה לרווחתו של הממנה. הוא יוכל לקבל החלטות בשמו של הממנה, אחרי שהממנה עצמו יאבד את כשירותו, בהתאם לרצונו ולבקשותיו. זאת אומרת שייפוי כח מתמשך אינו מאבד את תוקפו המשפטי כאשר הממונה מאבד את כשירותו.


ייפוי כח מתמשך יכול להסדיר נושאים אישיים, רכושיים ורפואיים, כולם או חלק מהם. הסדרת נושאים רפואיים בלבד, תיעשה בייפוי כוח לטיפול רפואי.


חשוב לדעת כי ייפוי הכח המתמשך מאפשר לממנה גם להגדיר מיהם האנשים שמיופה הכח יצטרך לדווח להם (מפקחים) המפקחים אחראים על כך שמיופה הכח לא ינצל לרעה את מעמדו. נדגיש כי כל עוד הממנה כשיר משפטית הוא יכול בכל שלב לשנות את ייפוי הכח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כח מתמשך חדש או לבטלו.


אין ספק שייפוי הכח המתמשך הוא בעל חשיבות רבה על גורלו והמשך חייו של הממנה וכלי משפטי חשוב מאין כמוהו. את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח.


משרדנו מתמחה בעריכת ייפוי כח מתמשך ועוזר ללקוחותינו לנסח ובמידת הצורך גם לתרגם אותו.

ליצור קשר

יבגניה פיליפנקו

משרד עורכי דין

רמת גן, ישראל


esfilippenko@gmail.com
054-7335660 'טל
077-3183265 'פקס

https://www.facebook.com/ef.lawyer/