דיני הגירה והסדרת מעמד בישראל


ניתוח משפטי מקיף של העניין

תוך בניית אסטרטגיה מנצחת ותמיכה אישית

הם יתרונותינו התחרותיים והמפתח להצלחתך

במדינת ישראל קיימות מספר רב של סוגי אשרות שהייה. החוקים, התנאים והדרישות העומדים מאחורי כל אשרה מערימים מסיבות שונות קשיים לא מעטים על המבקשים לשהות בישראל.


על מנת לקבל את האשרה המתאימה לצורך הספציפי של המבקש ולהקל את ההליך

חשוב מאוד להיעזר בליווי של עו"ד לענייני הסדרת מעמד בישראל. במקרים מסוימים זה

אפילו קריטי, משום שהיעדרו של מסמך אחד או אי מילוי הבקשות כראוי, עלולים

לגרום לדחיית הבקשה לאשרה על ידי משרד הפנים.


משרדנו מסייע באיסוף, הכנה ובמידת הצורך בהשגת המסמכים הנדרשים ממדינות שונות, וכן מכינים בקפידה את לקוחותינו לראיונות במשרד הפנים, מייצג ומלווה בצורה הכי מקצועית במשרד הפנים בהליכים שונים של הסדרת מעמד בישראל, בכל סוגי אשרות שהייה ומעמד בישראל לאזרחים זרים בישראל, החל מקביעת אסטרטגייה בתיק ועד לסיומו וקבלת המעמד הרצוי.


אנו מציעים פתרונות ותמיכה יעילים בכל המקרים המשפטיים לפי הצורך.

הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל

הסדרת מעמדו של בן הזוג הזר של אזרח ישראלי הינה עניין הכרחי. ללא פתיחה הליך רלוונטי בן הזוג עלול להיות מגורש מישראל ולא תהיה לו אפשרות לחזור. בסוגיה זו מטפל משרד הפנים אשר למרבה הצער לפעמים פועל ללא מדיניות מסודרת אלא על פי נהלים בירוקרטיים.


הסדרת מעמד במסגרת נהלים רבים של משרד הפנים קשורה למתן חבילות ענקיות של מסמכים ובדיקות .מתמידות של כנות הקשר


לכן חשוב מאוד לדעת ולהבין את הליך הסדרת המעמד, תוך התחשבות בנסיבות העובדתיות של כל מקרה לגופו. גישה זו מסייעת למנוע בעיות אפשריות.


בשל היעדר מדיניות ברורה ואחידה של משרד הפנים חשוב לקבל החלטות רק לאחר התייעצות עם עורך דין, אשר יבחן את הנתונים והנסיבות ויציג בפני בני הזוג את כל האפשרויות העומדות בפניהם.


משרדנו מציע ללקוחותינו ליווי מקצועי, יעיל ואמין במשרד הפנים בכל הנושאים הקשורים להסדרת מעמד לבני זוג נשואים או שאינם נשואים מפתיחת התיק ועד לסיומו.

ליצור קשר

עלייה לישראל

זכאות למעמד של עולה חדש לפי חוק השבות, תש"י-1950, ניתנת לכל יהודי ומשפחתו הכוללת גם צאצאים ומשפחתם וצאצאי צאצאים המעוניינים לעלות לישראל, למי שנתגייר, וגיורו מוכר. אלה תנאי הסף לקבלת מעמד של עולה חדש.


ישנם כמה מסלולים לקבלת אזרחות בישראל לכל יהודי עולה לישראל ותנאים רבים נוספים הנבדקים על ידי משרד הפנים, כגון היעדר רישום פלילי (תעודת יושר, נושא ביטחון המדינה והעם היהודי), אימות היהדות .(לא כל גיור ליהדות מוכר על ידי המדינה) ואחרים.


משרדנו יסייע לכם לבחור את האסטרטגיה הנכונה עבורכם להכנת המסמכים הנדרשים לדרך המהירה ביותר למימוש חלום העליה לישראל.


הידע, הניסיון והגישה הפרטנית לכל תיק מאפשרים לנו לפתור בעיות מורכבות ולייצג את לקוחותינו בכל הרשויות.

ליצור קשר

הסדרת מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי

מדינת ישראל מאפשרת לאזרח ישראלי להביא ארצה הורה קשיש שמתגורר מחוץ לישראל ולא זכאי לעלייה לפי חוק השבות, ולהעניק לו מעמד בישראל.


ניתן להגיש בקשה להסדרת מעמד בהתאם לנוהל הורה קשיש רק לאב של אזרח ישראלי שגילו 64 ומעלה ולאם של אזרח ישראלי שגילה 62 ומעלה, שאין לו ילדים ו/או בן/בת זוג ו/או תלויים אחרים בחו"ל.


במקרים מסוימים, קבלת מעמד זה כרוכה במספר נושאים, שכן בשל גיל ונסיבות חיים של המוזמנים לפעמים בעייתי להשיג כל מיני מסמכים.


כמו כן, ישנם מקרים שמשרד הפנים אינו משתכנע מאמיתות המסמכים עליהם מבוססת הבקשה.

אנו מציעים ללקוחותינו שירות איכותי המסייע להם להביא את הוריהם בודדים ברוגע ובנוחות ככל האפשר.

ליצור קשר

הסדרת מעמד למבקשי מקלט

בשנת 1951 הייתה ישראל מן היוזמות והמחוקקות של אמנת האו"ם לפליטים, אשר מעניקה לכל אדם שנמלט מביתו או מארצו למדינה אחרת בעקבות מלחמה או משום שהוא נרדף מחמת גזעו, דתו, לאומיותו, שייכותו לתנועה חברתית מסוימת או דעותיו הפוליטיות, את הזכות להגנה ולמעמד פליט.


הכרת במבקש מקלט כזכאי למעמד של פליט מהווה תהליך מורכב שבסופו מתקבלת החלטה בעניין על ידי שר הפנים, המסתמכת על המלצותיה של וועדה מייעצת שהוקמה לשם כך.


עקב הליכים ביורוקרטיים במשך שנים ארוכות רב מבקשי מקלט ממתינים לטיפול בבקשתם.


משרדנו מסייע לאנשים אלה בהכנת בקשתם למקלט מדיני, מכין אותם לראיונות הבאים ומלווה במידת הצורך.

ליצור קשר

מעמד בישראל מטעמים הומניטריים

ישנם מקרים רבים שאינם מסודרים על פי נוהל כלשהו של משרד הפנים. מדובר במבקשים שרוצים לקבל אשרת שהייה בישראל, אך אינו עומדים בקריטריונים אחרים. עם זאת, בנסיבות מסוימות ניתן לקבל מעמד בישראל מנסיבות הומניטריות.


למקרים כאלה הוקמה הוועדה ממשלתית, "הוועדה המייעצת", כוללת נציגי משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד הרווחה והביטוח הלאומי, אשר בסמכותיה להמליץ למנכ"ל משרד הפנים על מתן אשרה לאזרחים זרים בעלי נסיבות הומניטריות ייחודיות. על המבקש להגיש לוועדה המייעצת בקשה למתן מעמד מטעמים הומניטריים בצירוף הנספחים המעידים על מצבו.


ככלל, מדובר בנסיבות המצדיקות מתן מעמד למבקשים אשרת שהייה בישראל, גם אם אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי נוהלים רבים. לדוגמה, גירושין מבן זוג ישראלי לפני קבלת אזרחות, כאשר לבני זוג ישנם ילדים משותפים; מותו של בן זוג ישראלי לפני תום ההליך וקבלת מעמד קבע של הזר; ילדים שגדלו בישראל ורואים בה את מולדתם, ולא קיבלו מעמד.


נדגיש כי הסדרת מעמד לבן זוג זר כתוצאה מאלימות של בן זוג ישראלי כאשר הקשר הזוגי נותק כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי וההליך המדורג הופסק ע"י גירושין או פרידת בני הזוג מהווה המקרה המיוחד למתן אשרת שהייה מטעמים הומניטאריים.


בחינה מעמיקה של נסיבות המקרה ומהירות התגובה, אלה הכללים המרכזיים של משרדנו אשר מבטיחים ניהול יעיל ותקין של הסדרת מעמד לאזרחים זרים בעלי נסיבות הומניטריות.

ליצור קשר

ערר על החלטות משרד הפנים

ככלל, החלטה המתקבלת במשפט המנהלי חייבת להיות מנומקת. יחד עם זאת, בחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958, נקבע חריג מכלל זה: החלטות המתקבלות לפי חוק הכניסה לישראל אינן מחויבות בהנמקה. במקרה שכבר ניתן רישיון ישיבה לא ניתן לבטלו ללא הנמקה. לעומת זאת על אף הפטור שניתן לשר הפנים מהחובה הנמקה לעניין מתן רישיון לפי חוק הכניסה לישראל, שיקול-דעתו כן נתון לביקורתו של בית המשפט.


זאת ועוד, למשרד הפנים יש רשימת קריטריונים למתן מעמד לכל סוגי מבקשים. רוב המועמדים כן מתאימים להליכים שונים לפי הקריטריונים האלה.

שאלה אחרת היא האם משרד הפנים מסרב לקבל או אינו מתייחס לכל מיני ראיות או מסמכים שנמסרו על ידי המבקש. ראשית, יש לציין כי ניתן לערער על החלטת משרד הפנים, על פי נוהלים שונים.


עם זאת, להגשת הערר עצמו קיימים כללים נוקשים. המועדים להגשת הערעור מצוינים בנוסח של החלטת משרד הפנים או בהוראות הרלוונטיות. איחור בהגשת ערר של יום אחד לפחות הופך את הערר לבלתי אפשרי, ועלול להביא לגירוש בתקופה שצוינה בהחלטה.


לכן חשוב מאוד בעת קבלת החלטה לפעול בצורה יעילה, ברורה ומהירה. בכל מקרה עם קבלת ההחלטות המסורבות של משרד הפנים מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום אזרחות ואשרות בישראל לשם בחינת המקרה לגופו וקבלת חוות דעת מקצועית.

ליצור קשר

יבגניה פיליפנקו

משרד עורכי דין

רמת גן, ישראל


esfilippenko@gmail.com
054-7335660 'טל
077-3183265 'פקס

https://www.facebook.com/ef.lawyer/